1,651 բառեր. 10,073 Թարգմանություններ է.
669,513 բառերը / արտահայտությունները, 3,549 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Հմոնգերեն, Հմոնգերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatehmong.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0184 / 0.0130 (18)
Վերադառնալ սկիզբ